Jeg vil prøve at samle nogle af vores billeder i fotoalbum, så de der har lyst frit kan kopiere de billeder der kunne have interesse.

Lidt om hvordan siden virker.

Før musen hen over menuerne i øverste linje  "Familiefoto", "Teutoner","Kulturforeningen Sjørring Sø" eller "Ferie og rejser".

Nu kommer der en række undermenuer til syne. Følg disse indtil du når det du ønsker at se.

Klik på det sted, eller den dato, du vil se billeder eller tekst fra.

Du kan også klikke dig frem ved hjælp af mappenavnene til venstre på siden. 

Ved at klikke på et billede forstørres det op.

I øverste højre hjørne er et "X". Ved at klikke på dette forsvinder det store billede.

Ved siderne af de store billeder er et par pile, hvormed man kan blade frem eller tilbage i billedrækken.

Under de små billeder er der to pile, hvormed man kan blade i billedserien.

Bent Jørgensen

Tlf.: 20951704

Mail: bjsundbythy@gmail.com

Skriv en tekst her

William