Forår ved Sundby Sø 4. april 2011

Set fra gangstien langs Sundby Sø