Billeder fra 1. cykeltur på stien omkring Tunø, med havet på højre side