Landskabet spejler sig i Limfjorden.

Set fra Sundby Mors / Øst Vilsund den 19 oktober 2015