Dette var et udpluk af hvad man kan møde på en tur Ærø og Als rundt.

Der kunne nemt være brugt flere uger på sådan en tur, men det var det, tilfældighederne valgte, at jeg skulle se, på den tid jeg havde sat af til formålet.

Startede dagen med at køre en tur til Tyskland for at købe 3 l. Stroh 80% Rom.

Titbage på Als kørte jeg den sidste del af Als rundt. Forbi flyve- pladsen op til spidsen af den "halvø" nord for Sønderborg, op af østsiden ned af vestsiden gennem Sønderborg for at ende ved Høruphav, hvor jeg havde en god snak med en fritidsfisker.

På turen så jeg en støvle, i hvad man kan kalde overstørrelse. Med 12 meter i højden og 20 meter i længden er det en skostørrelse på ca. 4000. Fra toppen af støvleskaftet er der en flot udsigt

På grund af byfest var det ikke til at gøre stop i nærheden af Sønderborg Slot mm. med mit dårlige ben skulle jeg ikke ud på lange gåture.

Det var så Ærø og Als rundt. Næste dag starter hjemturen.

Tryk herunder for

Retur til Ærø og Als

 

Arnkil er et natur og historisk område nord for Sønderborg beliggende på den nordligste del af Kær Halvø på øen Als ved Als Sund overfor Sottrupskov på Sundeved.

Ingen ved hvor navnet "Arnkil" stammer fra, men "Arn" er afledt af det gammeldanske "Arnar" som betyder "ørn". Kil kan betyde en smal vig eller bugt der skar sig dybt ind i landet, og det passer godt på Augustenborg Fjord og Alssund. Enden forklaring er at Arnkil ifølge et sagn have fået navn efter Arno der boede på Sundeved. Arno blev forelsket i pigen på Rønhave da han var til fest på Nordborg slot. De aftalte at han skulle komme og besøge hende. Han roede over Alssund i en efterårs storm, men han druknede. Først flere dage efter fandt man ham.

Yderst på Kær Halvø ligger det ca. 30 ha store offentlig tilgængelige engområde Arnkilsøre. Området blev fredet i 1924 og har været anvendt som militært øvelsesterræn og som fælles areal for lokale landmænd til høslet og græsning. Øst for engområdet ligger den 75 ha store Arnkil Skov.

Historie

Efter tyskernes storm på Dybbøl den 18. april 1864 trak den danske hær sig over til Als. Tidligt om morgenen den 29. juni satte 4 preussiske bådhold med tilsammen 2600 mand over Als Sund i 166 robåde og pontonfærger. Hovedstyrken startede fra Sottrup Storskov kl. 2:00 i 95 fartøjer og gik 10 minutter senere i land ved Skovfogedhuset på Arnkil. Den danske styrke på 50 mand ved Skovfogedhuset blev hurtigt nedkæmpet af de 1.450 preussere, der stormede op ad kystskråningen. På Kær Halvø stod i de tidlige morgentimer det sidste store slag, Danmark har deltaget i på dansk jord. Særligt ved landsbyen Kær og ved Kær Vestermark blev der kæmpet hårdt. På få timer mistede den danske hær godt 3.000 af de 12.000 soldater på Als. 216 var dræbte, resten var sårede, taget til fange eller forsvundet. De danske soldater, der faldt under kampen om Als, blev begravet af lokalbefolkningen, efterhånden som de blev fundet på markerne. Derfor er der så mange grave på Arnkil og Kær Halvø, i modsætning til Dybbøl, hvor der er få, store fællesgrave. Gravene er blevet passet ad lokalbefolkningen siden 1864. Se også Slaget om Als

 

I 1872 indviedes syd for Arnkilsøre ud til Alssund det preussiske mindesmærke "Arnkiel Denkmal" for overgangen til Als den 29. juni 1864. Efter 1920 besluttede den danske regering at preussernes gravmonumenter ikke måtte ødelægges eller ændres, og derved anerkende at et mindretal har ret til at være synlig i det offentlige rum. Alligevel blev mindesmærket i juni 1945 sprængt i luften. Gerningsmændene var sandsynligvis tidligere frihedskæmpere. Se også Düppel Denkmal som blev sprængt den 13. maj 1945. Resterne af mindesmærket blev smidt ned i en nærliggende mergelgrav, som blev overdækket med jord.

1925 blev det første statshusmandsted i Statshusmandskoloni Rønhave bygget i Arnkil.