Billeder fra en tur Morsø rundt den 27. august 2016

Markering af de steder hvor billederne et taget.

Tryk på

Retur til start

eller

Retur til Thy / Mors

for at komme væk fra siden.