Billeder fra mit gamle album.

Mange af billederne er slørede, men tydelige nok til at genkalde erindringen om en svunden tid.